Yr Ardd

Mae cynhyrchion llechi ar gyfer yr ardd a thirlunio yn un o’n harbenigeddau. P’un a oes gennych chi ardd fach neu fawr, gallwn ni helpu.

Dyma ddetholiad o rai o’n cynhyrchion gardd mwyaf poblogaidd. Os nad ydych chi’n gweld rhywbeth sy’n mynd â’ch bryd, gallwch gysylltu â ni a byddwn ni’n gwneud y gweddill.

Cysylltwch â ni neu dewch i weld beth sydd gennym ni mewn stoc.

Os na allwch chi ddod o hyd i unrhyw beth sy’n mynd â’ch bryd, gallwn ni greu nodweddion dŵr yn ôl eich manyleb chi.

slate-water-features.jpg

Mae ein rheseli gwin llechi yn hynod boblogaidd ac ar gael mewn amrywiaeth o wahanol siapiau a meintiau gan ddal rhwng 1 hyd at 50 o boteli. Rydym ni hefyd yn gallu creu rheseli gwin unigryw i ffitio mewn gofod yn eich cegin neu seler gwin. Neu gallwch eu hysgythru i greu’r anrheg priodas/pen-blwydd priodas perffaith.

slate-wine-rack-3.jpg

Ewch ati i addurno eich gardd gyda’n planwyr sydd wedi’u gwneud o lechi Cymreig. Ni fyddant yn treulio yn y tywydd nac yn erydu, a byddant yn edrych yn brydferth drwy gydol y flwyddyn. Mae gennym ni amrywiaeth o blanwyr mewn stoc neu gallwn eu creu i’ch manyleb chi.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth..

Mae ein cerrig camu yn gwneud y llwybr perffaith ar gyfer eich gardd. Rydym ni’n eu gwneud yn y meintiau isod:

  • 6"
  • 9"
  • 12"
  • 18"
  • 24"

Mae’r cwmpasau ar gael yn Gymraeg neu’n Saesneg, yn y meintiau isod:

  • 9"
  • 12"
  • 18"

Mae ein Pyllau Adar yn amrywio mewn meintiau a siapiau, Uchder yn fras 60cm. Maent yn ddelfrydol i’r rheiny sydd eisiau denu bywyd gwyllt i’w gerddi.

slate-bird-bath-2.jpg

Mae ein byrddau a’n meinciau yn berffaith ar gyfer yr ardd. Ni fyddant yn treulio yn y tywydd, yn erydu nac yn chwythu i ffwrdd yn y gwynt. Gellir eu gwerthu fel set neu'n unigol. Mae'r meinciau bychain yn 1m x 400mm a’r byrddau bychain yn 1m x 550mm gyda gorffeniad wedi’i hollti. Mae'r meinciau mawr yn 1.6m x 400mm a’r byrddau mawr yn 1.6m x 850mm gyda gorffeniad cain wedi'i rwbio. Gallwn hefyd ddisodli'r pren ar hen fainc â llechen, gan wneud iddo edrych fel newydd. Cymerwch gip ar lun mainc wedi'i hadfer.

Gellir gwneud yr holl Fyrddau/Meinciau yn ôl eich manyleb hefyd, felly cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.

Os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw un o’r cynhyrchion rydych chi wedi’u gweld yma neu os hoffech siarad â ni am brosiect tirlunio, mae croeso i chi gysylltwch â ni.

Snowdonia Natural Slate Products,
Site Office & Workshop,
Benar View, Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd, LL41 3UT